Onderhoud huurwoning uitbesteden

Technisch beheer vastgoed

Het beheer van uw huurwoning(en) bestaat uit financieel, juridisch, administratief en technisch beheer. Smart Letting verzorgt alle facetten die komen kijken bij het aankopen en verhuren van huurwoningen.

Eén van deze facetten is het technische beheer van uw vastgoed.

onderhoud woning uitbesteden smart letting

Technisch beheer uitbesteden

Het onderhoud van vastgoed uitbesteden aan een gespecialiseerde partij wordt door de meeste woningbeleggers gezien als een noodzakelijk onderdeel van beleggen in vastgoed. Smart Letting beheert huurwoningen voor beleggers met een enkele woning tot omvangrijke vastgoed portefeuilles.

Door onderhoud uit te besteden bespaart u tijd en bent u altijd zeker dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd. De vastgoedjuriste van Smart Letting verzekert u daarbij dat onderhoudskosten nooit onterecht voor uw rekening komen.

We kunnen zowel het groot onderhoud dat u als verhuurder moet regelen, als de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden waar uw huurder verantwoordelijk voor is, voor u regelen.

Waarom onderhoud uitbesteden?

De redenen om vastgoed onderhoud uit te besteden zijn zeer divers. Zo kan het zijn dat u:

 • Er simpelweg geen zin of tijd voor heeft.
 • Zelf in het buitenland verblijft.
 • Niet handig bent.
 • Geen up-to-date kennis heeft rondom wetgeving.
 • Te veel vastgoed bezit om zelf te beheren.
 • Geen netwerk heeft met goede en betaalbare leveranciers.
 • Angst heeft om het niet goed te doen met oog op veiligheid van uw huurwoningen en huurders.
 • Deze eis van de financier heeft gekregen.
 • Advies volgt van accountant vanwege fiscale druk.
 • Uw vastgoed rendement in Box 3 wilt houden.

Smart Letting als technisch beheerder

Het totaalconcept van Smart Letting zorgt ervoor dat we alle belangrijke aspecten van woningverhuur tegelijkertijd in de gaten houden. We bieden een zorgeloze ervaring voor woningbeleggers en verhuurders.

Met proactief advies bent u ervan verzekerd dat het onderhoud financieel, juridisch, fiscaal en administratief zo gunstig mogelijk voor u is. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen. We verzorgen een efficiënte afhandeling van regulier onderhoud, reparaties en renovaties.

technisch onderhoud huurwoning loodgieter illustratie

Technisch beheer / onderhoud van vastgoed in detail

Onze werkzaamheden bestaan uit alle taken die bij technisch beheer komen kijken. Van klein tot groot onderhoud en inspecties, altijd gericht op het waarborgen van de optimale staat van de woning en de tevredenheid van zowel u als van uw huurders.

Artboard-1

Up-to-date kennis

Smart Letting is als specialist in de verhuur continu up-to-date rondom alle ontwikkelingen in de verhuurmarkt. Dit verzekert u ervan dat het technisch beheer aan uw vastgoed altijd volgens de laatste normen en regelgeving wordt verzorgd.

Artboard-40

Onderhoudsnetwerk

Ons brede netwerk van gekwalificeerde leveranciers zorgt ervoor dat we kwalitatief onderhoud leveren door heel Nederland. Onze schaalgrootte biedt ons goede prijsafspraken, zonder in te leveren op kwaliteit en service.

Artboard-14

Juridische ondersteuning

Smart Letting geeft duidelijkheid over onderhoudsverantwoordelijkheden, waardoor onnodige kosten voor u als verhuurder worden voorkomen. U weet in elke situatie welke kosten bij u of bij uw huurder liggen.

Artboard-33

Opleverrapport

Een gedetailleerd opleverrapport bij aanvang van de huur legt de staat van het gehuurde vast. Dit voorkomt discussies over reparaties en risico's en helpt bij het vaststellen van normale slijtage versus schade door huurder.

Artboard-6

Online inzicht in onderhoud

Via de vastgoedsoftware Realite biedt Smart Letting transparantie in uitgevoerd onderhoud. U heeft als verhuurder direct inzicht welk onderhoud is uitgevoerd, door wie dit is gedaan inclusief de bijbehorende facturen.

Artboard-20

Veiligheidschecks

In samenwerking met Mattanna verzorgt Smart Letting grondige vastgoed veiligheidschecks. Een gedetailleerde rapportage na elk bezoek biedt een correcte vastlegging van de veiligheidsstatus, essentieel voor verzekeringen en in geval van misstanden.

Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden huurwoning

U kunt ervoor kiezen om niet alleen het groot onderhoud via Smart Letting uit te laten voeren, maar ook de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden waar huurder verantwoordelijk voor is.

Hoewel de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden onder verantwoording van uw huurder vallen, kan via het huurcontract worden vastgelegd dat deze werkzaamheden via een externe partij verzorgd dienen te worden.

Uw huurder behoudt het recht dit onderhoud zelf te doen of via een andere partij dan Smart Letting. U kunt hier als verhuurder in dat geval wel voorwaarden en eisen aan stellen.

Als dit goed vastgelegd is in een huurcontract en opleverrapport, dan zorgt u hiermee dat uw rendement beschermd blijft.

Een voorbeeld uit de praktijk.

Een huurder had in zijn huurwoning geen warm water en de radiatoren werden nog nauwelijks warm. Deze huurder moest de CV ketel bijvullen. In plaats van de ketel bij te vullen dacht de huurder dat het met een reset van de CV ketel wel goed zou komen. De druk in de CV ketel was teruggelopen tot minder dan 1 bar, met als gevolg dat de pomp van de CV ketel kapot ging.

Zonder achtergrond van deze kwestie zou het vervangen van de pomp voor rekening van verhuurder komen. (Toch al snel een factuur van € 300,-). De wetenschap dat de huurder de CV ketel niet tijdig heeft bijgevuld verandert deze aanname.

Dit tekent het belang dat een installateur bij een calamiteit de juiste aanwijzing krijgt en bij uw huurder de juiste informatie wordt opgevraagd met betrekking tot de calamiteit.

Wij zien in de volle breedte bij onderhoud dat bij 2 op de 3 gevallen de kostenverdeling tussen een verhuurder en huurder niet goed gaat en de verhuurder daardoor onnodig kosten voor zijn of haar rekening neemt. Met dit in het achterhoofd kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de kosten voor het uitbesteden van technisch beheer zich zeker laat terug verdienen.

Fiscale consequenties eigen onderhoud

Het verhuren van vastgoed is een investering waarbij risicobeheersing van belang is. Voor wie het goed doet, kost het echter weinig werk. En dat is fiscaal enorm belangrijk. Wanneer u het beheer namelijk zelf doet, kan dit ook fiscale consequenties hebben. Vooral als u meerdere eigendommen heeft.

huurwoning box 3 illustratie

Technisch beheer en box 3

Bij het verhuren van vastgoed is er een onderscheid tussen actief en passief inkomen. Volgens de Nederlandse belastingwetgeving kan inkomen uit verhuur worden beschouwd als passief inkomen; inkomen uit sparen en beleggen. Dit inkomen wordt belast in box 3, zolang u kunt aantonen dat het geen inkomen is uit werk. U mag er dus eigenlijk zo min mogelijk zelf aan doen. Dit is waar technisch beheer via Smart Letting nog interessanter wordt.

Smart Letting neemt alle taken rond technische beheer uit handen. Van klein tot groot onderhoud, inspecties en reparaties. Dit zorgt ervoor dat u als verhuurder niet actief betrokken hoeft te zijn, waardoor het inkomen uit verhuur in box 3 blijft en niet als ‘werk’ wordt beschouwd.

Wet werkelijk rendement box 3

Er is de laatste jaren veel te doen over hoe naar rendement in box 3 gekeken moet worden.
Sinds 8 september 2023 is het wetsvoorstel; “Wet werkelijk rendement box 3” ter internetconsultatie voorgelegd.

Met dit voorstel is het de bedoeling dat de box 3-heffing vanaf 2027 op basis van het werkelijke rendement geheven zal worden. Het wetsvoorstel moet uiterlijk zomer 2024 bij Tweede Kamer worden ingediend om de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2027 te kunnen halen.

Meer lezen over wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3? Lees dan onze blog waarin we duidelijkheid scheppen in de wir war aan regels, herziene regels en het wetsvoorstel.

Technisch vastgoedbeheer voor vast bedrag per jaar

Smart Letting verzorgt alle facetten van vastgoedbeheer. U heeft daarmee één aanspreekpunt voor al uw vastgoed gerelateerde zaken. Bij het technisch beheer bieden we tevens juridisch advies bij calamiteiten in uw woning.

Technisch beheer prijzen

Na aanvang huurovereenkomst

€ 500,- eerste jaar

Prijs is per woning en incl. BTW.

Bij aanvang huurovereenkomst

€ 375,- per jaar

Prijs is per woning en incl. BTW.

vastgoed Beheer schilders werken aan huis

Contact met Smart Letting vastgoedbeheer

Als u interesse heeft om het technisch beheer van uw huurwoning of portefeuille uit te besteden of aanvullende vragen heeft neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!


Smart Letting

Tel: +31(0)346 - 83 19 45
Mail: info@smartletting.nl

Contact opnemen

Voordelen van Smart Letting technisch beheer opgesomd

Altijd duidelijk wie verantwoordelijk is.

Hoort het onderhoud dat gepleegd moet worden wel voor uw rekening te komen? En als de huurder u om 3u ’s nachts belt omdat het deurslot niet meer werkt, moet u dit dan midden in de nacht regelen?

Om het technisch beheer goed te regelen, moet u voor iedere vraag van uw huurder de kennis hebben of dit door uw huurder moet worden geregeld of dat u dit als verhuurder zelf moet oplossen. Ook als dat ’s nachts of op vakantie gebeurt.

Uitbesteden aan een gespecialiseerd vastgoedbeheerder geeft de rust en zekerheid dat alles professioneel voor u geregeld wordt.

Smart Letting biedt technisch beheer incl. juridisch advies bij calamiteiten in uw woning. U wordt daarbij ondersteund door onze vastgoedjuriste. Zo heeft u nooit meer twijfels en uitzoekwerk hoe de situatie juridisch in elkaar zit. Dit bespaart tijd en mogelijke problemen of conflicten met uw huurder.

Een groot voordeel van Smart Letting technisch vastgoed beheer is de wetenschap dat elke melding goed wordt afgehandeld. Waar ook in Nederland – en tegen betere voorwaarden dankzij onze schaalgrootte.

U hoeft geen geschikte partij uit te zoeken en u hoeft geen aannemer te spelen. Eén contactmoment – en het wordt geregeld.

U kunt voor onderhoudswerk een maximaal bedrag afspreken. Worden de kosten hoger – dan krijgt u dit vooraf te weten. Alternatief kunt u voor ieder onderhoudswerk vooraf een prijsopgaaf ontvangen. Er gebeurt niets zonder uw toestemming.

Via de vastgoed app van Realite heeft u altijd inzicht in het onderhoud. Zo weet u real-time wie het werk uitvoert, welke onderhoudstaken gedaan zijn en in welk pand. Dit schept overzicht wat fijn is voor uzelf als voor uw huurder.

Door technisch beheer uit te besteden heeft u extra bewijslast dat u geen ‘werk’ verricht, waardoor de inkomsten uit de huurwoning in Box 3 blijven. Hierdoor heeft u een lagere belastingdruk en hoger rendement

Hoewel we zelf enorm veel kunnen vertellen rondom de fiscale zaken van vastgoed verhuur, werken we hiervoor samen met  een vastgoed fiscalist. Zo kunnen we iedere fiscale vraag beantwoorden.

Technisch onderhoud, aankoop, leningen, huurdocumenten, huurprijzen, juridisch advies? Wat uw vastgoedvraag ook is – u kunt altijd gebruik maken van één centraal aanspreekpunt. Eén partner die u met raad en daad bijstaat bij het beleggen en verhuren van vastgoed.

Met het Smart Letting totaalconcept bepaalt u zelf wat u wel en niet zelf doet. Van advies tot uitvoering, van huurbemiddeling tot volledig uitbesteden van het beheer.

Verhuren met een goed gevoel noemen we dit, wetende dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken wanneer de telefoon gaat. Smart Letting regelt het wel.

Veelgestelde vragen rondom technisch beheer vastgoed

Technisch beheer van Smart Letting is er in eerste instantie voor calamiteiten, problemen die het woongenot van huurder beperken. Wenst u een partner voor dagelijks onderhoud, agenderen van groot onderhoud of voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan dan kunt u daarvoor ook zeker bij Smart Letting terecht. We zijn u graag van dienst.

Afhankelijk van welk onderhoud gepleegd moet worden of welke calamiteit zich voordoet, voert Smart Letting altijd een korte rechtspositie controle uit. Indien nodig onderzoeken wij bij leveranciers en huurder wat er zich concreet heeft afgespeeld. Aan de hand daarvan kunnen wij bijna altijd vaststellen voor wiens rekening de kosten komen.

Dat vraagt doorgaans om een andere aanpak. Calamiteiten die zich in de huurwoning voordoen kunnen een gevolg zijn van gebreken elders in het gebouw. Overleg met het bestuur van de VvE is 9 van de 10 keer noodzakelijk alvorens werkzaamheden plaatsvinden.

In bepaalde gevallen kunnen ernstige gebreken leiden tot huurverlaging voor huurder. Daarvoor is in ieder geval van belang om de volgende zaken na (te laten) gaan.

 • Is er sprake van een ernstig gebrek en dienen deze door verhuurder verholpen te worden?
 • Indien voorgaande vragen positief beantwoord kunnen worden, dient verhuurder door huurder verzocht te worden om betreffende gebreken te herstellen.
 • Afhankelijk van de aard van het gebrek heeft verhuurder in principe 6 weken de tijd om de gebreken op te lossen. Laat u dit als verhuurder na dan kunt u te maken krijgen met een tijdelijke huurverlaging.