Financieel beheer vastgoed

Het beheer van uw vastgoed omvat verschillende facetten. Financieel, technisch en juridisch. Smart Letting biedt een volledige dienstverlening voor alle aspecten die komen kijken bij het beheren van uw huurwoningen.

Het financiële beheer draait om ondersteuning bij alle financiële aspecten rondom uw verhuuractiviteiten.

Experts alle facetten verhuur

Financieel beheer van uw vastgoed

Verhuur van vastgoed gaat in veel gevallen goed. In de ideale verhuursituatie heeft u te maken met fijne huurders die op tijd betalen, alle zaken waar twijfel over bestaat aan u voorleggen en in het geval van eventuele problemen op een correcte manier met u het gesprek aan gaan.

Helaas komt het in de praktijk voor dat uw huurder intrek neemt in de huurwoning en na een aantal maanden stopt met betalen van de huur. Het kan dan om betalingsonmacht of betalingsonwil gaan, beiden leiden tot het zelfde gevolg voor een verhuurder en vragen om een adequate aanpak.

Als u pas gaat schakelen met een vastgoedjurist of advocaat nádat een huurachterstand is ontstaan, zal dit vaak samengaan met onnodig extra tijd en kosten. U moet dan namelijk nog op zoek naar een geschikte partij, welke partij dan nog documenten moet doornemen en u deze partij in detail moet oplijnen.

Wanneer u al een financieel beheerder voor uw vastgoed heeft kunt u al deze stappen overslaan – en volstaat één bericht of telefoontje. Sterker nog Smart Letting geeft u de mogelijkheid om een beveiligde koppeling te maken tussen uw bankrekening en ons beheerpakket. Op die manier hebben wij realtime inzicht in de betalingen van uw huurder(s). Zodra tijdige betaling door een huurder uitblijft, is het belangrijk dat er direct contact wordt gezocht met de huurder. Door kort op de bal te zitten, neemt de kans op een slepend traject af.

Waarom financieel beheer via Smart Letting?

Redenen om financieel beheer uit te besteden zijn onder andere:

 • Gemak, geen zorgen over tijdige en juiste opvolging
 • Gebrek aan tijd of interesse.
 • Ontbreken van financiële en juridische kennis.
 • U wenst niet rechtstreeks in gesprek te gaan met uw huurder.
 • Vergaande geschillen of een rechtsgang voorkomen.
 • Het stopt bij ons niet na een incassotraject, we staan u tevens bij in een gerechtelijke procedure.
 • Dossiervorming
 • Kwaliteit tegen een eerlijke prijs.
 • Dagelijkse betrokkenheid met parate dossierkennis.
 • Up-to-date expertise incassotraject en gerechtelijke procedure door vastgoed jurist.

Smart Letting als financieel beheerder

Het totaalconcept van Smart Letting zorgt ervoor dat we alle belangrijke aspecten van woningverhuur tegelijkertijd in de gaten houden. We bieden een zorgeloze ervaring voor woningbeleggers en verhuurders.

Met financieel beheer bieden we een deskundige ondersteuning van alle financiële aspecten met betrekking tot uw huurder en huurwoning. Van contractbeheer tot incassotrajecten. We bieden uitgebreide ondersteuning voor zowel kleine als grote vastgoedportefeuilles. Door financieel beheer bij Smart Letting onder te brengen, bespaart u tijd, geld en zorgen.

Juridische expertise vastgoed jurist

Financieel beheer, financiële ondersteuning bij verhuuractiviteiten.

Wanneer u financieel beheer afneemt via Smart Letting kiest u voor ondersteuning bij alle financiële aspecten rondom uw verhuuractiviteit. Financieel beheer biedt u daarmee:

 • Parate dossierkennis door Smart Letting
 • Opstarten incassotraject en zo nodig gerechtelijke procedure.
 • Het verzorgen van de jaarlijkse huurprijsindexering richting uw huurder.
 • Advies uitbetalen waarborgsom einde huurovereenkomst.
 • Op basis van de rechtspositie geven van advies en eventueel opstarten van incassotraject.
 • Vast aanspreekpunt, die op de hoogte is van uw portefeuille en huur- en betalingsafspraken met huurder(s).
Artboard-14

Pro actieve aanpak

Bij te late betaling door huurder onderneemt Smart Letting direct actie in de vorm van telefonisch contact leggen met huurder alsmede het versturen van een eerste betalingsherinnering, tweede betalingsherinnering en een WIK brief. Als dit onverhoopt niet tot een betaling leidt, starten wij desgewenst de incassoprocedure.

Artboard-1

Dossiervorming

Ons contractbeheer biedt dossiervorming van alle huurdocumenten en ontvangen betalingen met betrekking tot uw huurwoning. Zo borgen wij voor u ook alle noodzakelijke stappen in een incassotraject. Met contractbeheer en bewaking geniet u optimale bescherming en duidelijkheid voor beide partijen.

Artboard-20

Opstarten incassotraject

Bij beheer hoort het beoordelen van uw rechtspositie in verhouding tot wanbetaling van uw huurder. Onze juridische afdeling gaat aan de hand van alle beschikbare informatie uw situatie beoordelen en geeft daarover advies. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke vervolgstappen genomen kunnen worden en zo nodig een incassotraject gestart.

Artboard-31

Snelle dienstverlening

De beoordeling van uw incassotraject vindt binnen 2 werkdagen plaats. Betreft het een eenvoudig dossier die we direct kunnen beoordelen, krijgt u deze uiteraard sneller of direct bij het voorleggen van uw vraag.

Artboard-6

Online inzicht in documenten

Via de vastgoedsoftware Realite borgen we uw vastgoed documentatie. Bestaande dossiers, verhuurdocumenten, incassotrajecten en alle overige juridische stukken heeft u zo overzichtelijk bij elkaar.

Artboard-33

Jaarlijkse huurprijsindexeringen

Het verzorgen van tijdige en correcte huurprijs verhogingen. Zo verlenen wij u ook bijstand bij het alsnog vorderen van vergeten huurprijsindexeringen. Wij bieden deskundig en praktisch advies voor het afhandelen van (vergeten) huurprijsverhogingen of onenigheid met uw huurder hieromtrent.

Een voorbeeld van het nut van financieel beheer

Verhuurders vinden het over het algemeen prettig als huurders hun huurprijs correct en op tijd betalen. Een herhaaldelijk te late of incorrecte betaling leidt tot ergernis bij verhuurders. Als een dergelijke situatie te lang duurt, is het wachten op dat de huurachterstand zodanig groot is dat een verhuurder zelf niet meer aan zijn financiële verplichting kan voldoen met alle gevolgen van dien.

Het voeren van juist en tijdig beleid richting een slecht of niet betalende huurder is van cruciaal belang. Wat is dan een juist en tijdig beleid? Om rechtsgeldig een incassotraject op te kunnen starten moeten er eerst bepaalde stappen in het proces genomen zijn.

Daarnaast is het tevens van belang om de huurschuld zo klein mogelijk te houden, een torenhoge huurachterstand leidt vaak tot hoge kosten en oninbare vorderingen. Dat kan met het juiste beleid voorkomen worden.

Dit is een voorbeeld waarbij zonder accuraat handelen de financiële schade voor een verhuurder behoorlijk kan oplopen. Gelukkig zijn er ook alledaagse voorbeelden te noemen. Zoals een verhuurder die vergeten is om gedurende een aantal jaar de huurprijs te indexeren.

De oplossing is onder meer afhankelijk van of het wel al dan niet om een huurwoning in de vrije sector gaat. Tevens is het van belang wat partijen wel of niet in de huurovereenkomst zijn overeengekomen.

Wat moet u weten over een incassotraject:

 • Met de juiste tone of voice middels een telefoontje of een brief de huurder ervan overtuigen dat er op zeer korte termijn betaald zal moeten worden.
 • U kunt extra kosten op uw huurder verhalen ook wel (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd. Deze kosten zijn ter dekking op de kosten die u als verhuurder moet maken om uw huurpenningen alsnog te innen.
 • De wettelijke incassokosten worden bepaald door de Wet Incassokosten (WIK).
 • Bij particuliere huurders bent u altijd verplicht een laatste herinnering te sturen met een redelijke termijn om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • 2 fases, de minnelijke en de gerechtelijke fase.

Financieel beheer en huurrecht jurist

Financieel beheer wordt bij Smart Letting verzorgd door onze financiële afdeling in samenwerking met onze vastgoed jurist. Zij verzorgt ook de contracten die u nodig heeft bij verhuur, zoals huurcontracten en overige huurdocumenten. Smart Letting is uniek in Nederland als aanbieder van totaaloplossingen voor verhuurders. Met financiële ondersteuning voor verhuurders adviseren en ondersteunen we u bij alle financiële zaken die bij verhuur komen kijken.

servicekostenafrekening uitgebreide uitleg door smart letting

Financiële expertise vastgoed

Los van financieel beheer kan Smart Letting u helpen met:

 • Inzichtelijk maken van uw rendement en zo nodig advies tot optimalisatie van uw rendement. Hetgeen tot verkoop of vastgoed aankopen kan leiden. (SLIS)
 • Advies huurprijs op basis van woningwaarderingsstelsel (WWS) ook wel het puntensysteem genoemd.
 • Advies en begeleiden bij het verkrijgen van financiering in nauwe samenwerking met vastgoed partners Viisi en Zaqelijk.

Financieel beheer vastgoed voor vast bedrag per jaar

Met financieel beheer bieden we een zeer complete dienst voor verhuurders, voor een eerlijke prijs. Omdat kwaliteit nooit een afweging mag zijn voor tijd, vinden we het belangrijk te vermelden dat het daadwerkelijk beslechten van geschillen niet is opgenomen binnen het beheerpakket.

Financieel beheer prijzen

Na aanvang huurovereenkomst

€ 500,- eerste jaar

Prijs is per woning en incl. BTW.

Bij aanvang huurovereenkomst

€ 375,- per jaar

Prijs is per woning en incl. BTW.

Prijzen beheer smartletting

Contact met Smart Letting vastgoedbeheer

Als u interesse heeft om het financieel beheer van uw huurwoning of portefeuille bij Smart Letting neer te leggen of aanvullende vragen heeft neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!


Smart Letting

Tel: +31(0)346 - 83 19 45
Mail: info@smartletting.nl

Contact opnemen

Mogelijke vragen rondom financieel beheer vastgoed

Ja, wij bieden onze diensten ook aan zonder financieel beheer. In dat geval geldt dat wij u ondersteunen op basis van uurtarief. U kunt via deze link ons actueel uurtarief vinden.

Een verhuurder mag in principe één keer per 12 maanden de huurprijs indexeren. Indexatie vindt plaats op grond van de huurovereenkomst en eventuele algemene bepalingen die daarop van toepassing zijn.

Over de eerste €2.50015% (min. € 40)
Over de volgende €2.50010%
Over de volgende €5.0005%
Over de volgende €190.0001%
Boven €200.0000,5%

Peildatum: 01-01-2024

Griffierechten zijn kosten die u betaalt aan de Rechtbank, of bij huurzaken aan het Kantongerecht.

Bij Kantonzaken betaalt uitsluitend degene die de procedure start. De tegenpartij hoeft niet te betalen.