Over Smart Letting

Smart Letting helpt u bij alle facetten van beleggen in huurwoningen, professioneel en tegen eerlijke prijsstelling. We beseffen maar al te goed dat het uit handen geven van uw beleggingen een hele stap kan zijn. We vertellen u dan ook graag meer over wie we zijn en hoe we werken.

over Smartletting

Traditionele manier van verhuren is achterhaald

"Waarom moet het verhuren van een woning zoveel geld kosten voor verhuurders? Kan dat niet anders?"

Het was deze gedachte die ertoe leidde dat wij in 2020 Smart Letting (Slim Verhuren) hebben opgericht als handelsnaam van Beheering Onroerend Goed B.V. Door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen hebben we het verhuurproces veel efficiënter kunnen maken. Deze andere aanpak zorgt ervoor dat er minder fte’s en geen grote (dure) kantoren nodig zijn. Overheadkosten waar u als verhuurder dus niet aan hoeft mee te betalen.

Vrouw verhuurt huis via Smartphone

Snel en professioneel verhuren tegen een eerlijke prijsstelling

Onze nieuwe manier van werken heeft zich inmiddels bewezen bij het verhuren van woningen. Dankzij vele jaren ervaring van zowel commerciële zaken als de financiële, fiscale en juridische zaken die komen kijken bij het beleggen in vastgoed, hebben we een expertise opgebouwd waarmee we iedere portefeuille vol vertrouwen kunnen aannemen.

We passen onze werkwijze toe op alle facetten binnen de woningverhuur. Niet alleen bij het verhuren van woningen, maar ook bij financieel & fiscaal beheer, juridische zaken en het aankopen van woningen als belegging (investment solutions).

Expertise voor alle facetten van verhuur van vastgoed

Het beleggen in woningen is een serieuze aangelegenheid. U wilt als belegger enerzijds een zo optimaal mogelijk rendement, maar anderzijds een zo laag mogelijk risico. Risico’s kunnen met de juiste zorg en aandacht weliswaar beperkt blijven, maar dit vraagt wel continu aandacht. Om dit te kunnen waarborgen werken we enkel met ervaren en hoog opgeleide mensen, met elk hun eigen expertise binnen het vastgoed.

Experts alle facetten van verhuur
illustratie Maatschappij en welzijn - huurder heeft recht op een goed en betaalbaar thuis

Maatschappij en welzijn

Wonen is een grondrecht, iedereen heeft recht op een betaalbaar (t)huis van goede kwaliteit. Smart Letting verleent haar diensten aan verhuurders waarbij we ons volledig inzetten om u een optimaal rendement te bieden met een zo laag mogelijk risico.

Wel staan we daarbij voor goed verhuurderschap. We raden u dan ook altijd aan tijdig onderhoud te plegen en geen exorbitante huurprijsverhogingen door te voeren. Zo houden we oog op het grondrecht dat iedereen recht heeft op een (t)huis.

Beleid Smart Letting en wet goed verhuurderschap

Smart Letting tracht zich te allen tijde in het belang van huurder en verhuurder aan de regels te houden die huurmisstanden moeten voorkomen.

De volgende kernwaarden zijn daarbij voor Smart Letting van belang:

  • Heldere en transparante selectieprocedure
  • Een werkwijze waarbij geen ruimte is voor discriminatie en intimidatie
  • Afspraken worden door onze jurist in een huurovereenkomst vastgelegd
  • In deze huurovereenkomst zijn de rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder concreet opgenomen conform de wet goed verhuurderschap.


Wilt u als huurder ondanks voorgaande onverhoopt toch misstanden, overlast, slecht onderhoud aan de huurwoning of vragen over de huurovereenkomst melden? Dan kunt u dit afhankelijk van de klacht of melding kenbaar maken bij:

  1. Smart Letting: +31(0)346 – 831 945
  2. Gemeente waarin de huurwoning is gelegen
  3. Het Juridisch loket: 0800 – 8020
  4. Huurcommissie: 0800 – 488 72 43
beleid smart letting wet goed verhuurderschap

Met wie heeft u contact:

Bas Heering - Smart Letting afdeling commerciele zaken

Bas

Commerciële zaken

Bas heeft ruim 20 jaar ervaring opgedaan in verschillende leidinggevende sales en marketingposities binnen de duurzame consumenten goederen.

“Ik heb door de jaren heen een brede kijk gekregen op beleggen residentieel vastgoed. Hoe is er geld in te verdienen, hoe is dat te optimaliseren, ook met het oog op de steeds wijzigende regelgeving. Welke risico’s spelen er en hoe dek je die af. Het geeft me energie om op pro-actieve wijze beleggen in vastgoed goed te regelen voor onze klanten. Acteren voor onze klanten zelfs nog maar door hebben dat er geschakeld moet worden, dat is waarnaar ik streef. Volledige controle, geen fouten en….geen reminders, dat is mijn persoonlijke drive. “

Vastgoed juriste Hilke Heering

Hilke

Juridische zaken

Hilke heeft ruim 16 jaar ervaring als vastgoed jurist en is de afgelopen 14 jaar verantwoordelijk geweest voor de juridische werkzaamheden van een vastgoedportefeuille. Problematieken en kansen rondom het verhuren van woningen is voor Hilke dagelijkse kost.

“Ik weet hoe je problematieken kan tackelen maar houd oog voor de commerciële kant die voor u als verhuurder minstens zo belangrijk is. Samen met het team van Smart Letting begeleid ik u bij alle juridische aspecten rondom de verhuur van uw woning en borg de kwaliteit van de huurdocumenten als het huurcontract en opleverrapport.”

Smart Letting werkt samen met: