Veelgestelde vragen rondom huurwoningen en Smart Letting

Lady looking to choose between houses and doesn't know the answers yet.

Zeker, we kunnen u meer vertellen over diverse soorten financieringen en u adviseren over uw bestaande financiering. Voor het concreet regelen van een (vastgoed) financiering brengen we u graag in contact met onze samenwerkingspartners.

Ja! Duurzaamheid is voor ons belangrijk en juichen dat toe bij onze klanten. Met een energielabel heeft u meer inzicht in welke categorie uw huurwoning valt en zo nodig kunt stappen op de agenda zetten die leiden tot een meer duurzame huurwoning. Wij werken met vaste partners en vanwege schaalgrootte kunnen we u voordelige tarieven aanbieden.
Als uw huurwoning(en) onderdeel uitmaakt van een VvE wordt deze verzekering door de VvE geregeld. Anders helpen we u graag verder bij het afsluiten van een opstalverzekering. We werken met vaste partners en vanwege schaalgrootte kunnen we u voordelige tarieven aanbieden.
Of het nu om verhuur, aankoop of beheer gaat al deze fases vragen om momentum. Kort op de bal, snelle (re)actie! Een woningbelegging met een optimaal rendement komt niet zo maar uit de lucht vallen. U kunt ons bellen, mailen, whatsappen of via het contactformulier op de site. Uitgezonderd uitzonderlijke gevallen nemen we binnen een werkdag contact met u op.
Smart Letting is een dienstverlener voor woningbeleggers. Een tevreden huurder betekent doorgaans ook een tevreden verhuurder. Vanuit die gedachte zijn er zaken die wij voor uw huurder kunnen regelen. Wij helpen graag bij het sluiten van een goed energiecontract of bij het aangaan van een inboedelverzekering. Vanwege schaalgrootte kunnen we uw huurder(s) voordelige tarieven aanbieden.

Veelgestelde vragen rondom juridische kwesties bij huurwoningen.

Ja waarbij huurovereenkomst een meer formele term is.
Huurovereenkomst huurwoning is kort gezegd een overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij een woning al dan niet gedeeltelijk in gebruik te geven waarbij huurder zich verplicht tot het doen van een tegenprestatie doorgaans betalen van maandelijkse huursom.

Lees meer over verschillende soorten huurcontracten

Dat kan maar is absoluut niet raadzaam. U kunt het voor het gemak vergelijken met een spel wat u gaat spelen zonder op voorhand duidelijke spelregels af te spreken. Verschil van inzicht tussen de spelers en daardoor discussie ligt op de loer. Spreek voor aanvang ingebruikname van uw huurwoning door een huurder goed de afspraken af en laat deze door een jurist op papier zetten. Het niet goed vastleggen van de afspraken is net zo erg als het niet hebben van een huurcontract.

Heel simpel, u als verhuurder moet bij einde huurovereenkomst kunnen aantonen hoe de staat was bij aanvang huurovereenkomst. Kunt u dat niet en bij einde huur blijkt dat uw huurder een buiten proportioneel beschadigde woning aan u teruggeeft dan wordt dat geacht de staat te zijn zoals die bij aanvang huurovereenkomst was. Een opleverrapport kan in bepaalde gevallen echt het verschil maken.
Nee, koop breekt geen huur. De koper zal de huurovereenkomst en dus de huurder moeten respecteren.
Voorop gesteld dit hangt af van de omstandigheden per geval. Op hoofdlijnen kan onderscheid gemaakt worden tussen groot onderhoud en klein onderhoud, waarbij groot onderhoud voor rekening van verhuurder komt en klein onderhoud voor rekening van huurder. Heeft u vragen of wenst u het beheer uit te besteden? Smart Letting is u graag van dienst. Meer weten over beheer