Juridische expertise

Schade die een huurder niet erkend, huur die niet betaald wordt, gebreken aan een nieuwe huurwoning, onnodige onderhoudskosten.

Zaken waar we liever niet aan denken, maar die helaas wel voorkomen met mogelijk een fors verlies van uw rendement. Door het huurproces vanaf de start te leiden op juridisch vlak voorkomt u problemen achteraf. Met de juridische expertise van Smart Letting maakt u het beleggingsrisico bij verhuren zo minimaal mogelijk.

Juridische expertise vastgoed jurist
Verhuur jurist - verhuurder zet huurder uit huis

Verhuur

Net als bij een verzekering heeft u juridische verhuurdocumenten pas nodig als er iets mis gaat. Maar u moet ze wel al bij de aanvang van de huurovereenkomst opstellen. Met een goede overeenkomst worden de spelregels op voorhand duidelijk afgesproken. Het correct vastleggen van die spelregels doet onze vastgoed jurist in een huurovereenkomst. Op juridische expertise onderscheidt Smart Letting zich duidelijk van andere marktpartijen. Betaalbare én professionele dienstverlening.

Aankoop

Bij het aankopen van een huurwoning kunt u o.a. tegen de volgende zaken aanlopen.
  • Heeft u bij aankoop van de woning aan uw onderzoeksplicht voldaan?
  • Hoe verhoogt u uw slagingskans in het biedingsproces?
  • Zijn uw belangen in de koopovereenkomst goed verwoord?
  • Staan er voor u onduidelijkheden in de notariële stukken?

Onze jurist staat dagelijks klanten bij in dit soort kwesties. Ze is laagdrempelig te benaderen, geeft adequate opvolging aan uw vragen en behartigt uw juridisch belang.

Ook hier gelooft Smart Letting in een eerlijke prijsstelling.

Woning aankopen voor verhuur juridisch advies
Juridisch expert vastgoed beheer

Beheer

Meer dan de helft van de door huurder gemelde calamiteiten worden onterecht betaald door verhuurder. Kent u uw rechten en plichten bij het verrichten van onderhoud aan de woning?

Met afnemen van technisch beheer bij Smart Letting kunt u rekenen op de juiste juridische expertise. Met het uitbesteden van financieel beheer aan Smart Letting kunnen wij bij wanbetaling door huurder direct juridische maatregelen treffen. Onze jurist weet precies wanneer welke stappen er genomen moeten worden.

Andere juridische bijstand

Los van bovenstaande kwesties komt onze jurist in de praktijk (helaas) ook andere juridische problematieken tegen. Hierbij kunt u denken aan problemen met huurprijs indexeringen, lastige huurders, aannemers die afspraken niet nakomen, verborgen gebreken. Bij alle vastgoed gerelateerde juridische kwesties kunt u op onze expertise vertrouwen. Wie de vastgoedjurist van Smart Letting is?

Vragen over Juridische kwesties?

Heeft u een juridische vraag over uw huurwoning of portefeuille, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!


Smart Letting - Juridische zaken

Tel: +31 (0)6 41 82 79 06
Mail: hilke@smartletting.nl

Contact opnemen

Veelgestelde vragen rondom juridische kwesties bij huurwoningen. (FAQ)

Ja waarbij huurovereenkomst een meer formele term is.
Huurovereenkomst huurwoning is kort gezegd een overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij een woning al dan niet gedeeltelijk in gebruik te geven waarbij huurder zich verplicht tot het doen van een tegenprestatie doorgaans betalen van maandelijkse huursom.

Lees meer over verschillende soorten huurcontracten

Dat kan maar is absoluut niet raadzaam. U kunt het voor het gemak vergelijken met een spel wat u gaat spelen zonder op voorhand duidelijke spelregels af te spreken. Verschil van inzicht tussen de spelers en daardoor discussie ligt op de loer. Spreek voor aanvang ingebruikname van uw huurwoning door een huurder goed de afspraken af en laat deze door een jurist op papier zetten. Het niet goed vastleggen van de afspraken is net zo erg als het niet hebben van een huurcontract.

Heel simpel, u als verhuurder moet bij einde huurovereenkomst kunnen aantonen hoe de staat was bij aanvang huurovereenkomst. Kunt u dat niet en bij einde huur blijkt dat uw huurder een buiten proportioneel beschadigde woning aan u teruggeeft dan wordt dat geacht de staat te zijn zoals die bij aanvang huurovereenkomst was. Een opleverrapport kan in bepaalde gevallen echt het verschil maken.
Nee, koop breekt geen huur. De koper zal de huurovereenkomst en dus de huurder moeten respecteren.
Voorop gesteld dit hangt af van de omstandigheden per geval. Op hoofdlijnen kan onderscheid gemaakt worden tussen groot onderhoud en klein onderhoud, waarbij groot onderhoud voor rekening van verhuurder komt en klein onderhoud voor rekening van huurder. Heeft u vragen of wenst u het beheer uit te besteden? Smart Letting is u graag van dienst. Meer weten over beheer