Wet Goed Verhuurderschap, wat staat er te gebeuren? Welke regels zijn van toepassing voor verhuurders?
wet goed verhuurschap illustratie smart letting

Wet Goed Verhuurderschap

De overheid wil met deze wet ongewenste verhuurpraktijken tegengaan en huurders beter beschermen. De Wet Goed Verhuurderschap richt zich dan ook met name tot verhuurders en verhuurbemiddelaars. Het wetsvoorstel geeft Gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan een verhuurder als het gaat om het onderhoud van een woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen. Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 juli 2023.

Wat staat er te gebeuren?

Algemene regels Goed Verhuurderschap

Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels, welke regels van toepassing zijn op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.
De regels zien toe op:

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • Voorkomen van een te hoge waarborgsom
  • Tegengaan van onredelijke servicekosten
  • Verplichting tot een schriftelijke overeenkomst
  • Informatie plicht verhuurder richting huurder
  • Verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten door verhuurbemiddelaars

Vergunning voor verhuur van woonruimte

In aanvulling op de algemene regels kunnen Gemeenten ertoe besluiten verhuurvergunningen in te stellen. Met dit wetsvoorstel krijgen Gemeenten de bevoegdheid om in bijvoorbeeld kwetsbare wijken via een vergunning extra eisen te stellen aan verhuurders met betrekking tot onderhoud en de maximale huurprijs van een woning (in geval van gereguleerde zelfstandige woningen).

Vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten

Voor de verhuur aan arbeidsmigranten kunnen Gemeenten ook verhuurvergunningen invoeren. Aan deze vergunningen kunnen zij voorwaarden verbinden waarbij zij invloed uitoefenen op maximaal aantal personen en voorzieningen voor leefbaarheid en hygiëne.

Handhaving en meldpunt

Gemeenten gaan onder deze wet verantwoordelijk zijn voor het toezicht en voor de handhaving van de algemene regels en verhuurvergunningen. Hierbij kunnen zij gebruik maken van het bestuursrechtelijke instrumentarium van waarschuwing, bestuursdwang, bestuurlijke boeten en als laatste redmiddel beheerovername.

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.