Per 1 juli 2023 gelden regels van de Wet goed Verhuurderschap in werking. In dit blogartikel leest u met welke regels u als verhuurder rekening dient te houden.
regels wet goed verhuurschap illustratie smart letting

Wet goed verhuurderschap, welke regels gelden vanaf 1 juli 2023?

Voordat u uw woning verhuurt, moet u als verhuurder weten welke regels voor u van toepassing zijn.

 • Heeft u toestemming nodig van eventuele hypotheekverstrekker?
 • Heeft u een verhuurvergunning van de gemeente nodig?
 • Is er sprake van verhuur aan een specifieke doelgroep?
 • Welke huurprijs mag ik vragen?

Heeft u twijfels over deze zaken, dan kan Smart Letting u helpen met het doorlopen van de stappen die komen kijken bij het verhuren van uw woning(en).

Vanaf 1 juli 2023 zijn enkele regels gewijzigd rondom het verhuren van woningen door de wet goed verhuurderschap. Deze wet verplicht verhuurders en verhuur bemiddelaars om de regels van goed verhuurderschap te volgen, met als doel ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en te voorkomen. De wet is bedoeld om huurders, woningzoekenden en arbeidsmigranten meer bescherming te bieden.

Wat houdt de wet goed verhuurderschap precies in en wat wijzigt er voor u als verhuurder?

Waarborgsom

Wanneer u als verhuurder uw huurder vraagt een waarborgsom te betalen dan mag dat vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Bij een huurcontract dat voor 1 juli 2023 werd gesloten mocht de waarborgsom maximaal drie maanden kale huur bedragen.

U bent als verhuurder verplicht om deze waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huuroverkomst terug te betalen aan uw huurder, mits de huurder heeft voldaan aan een deugdelijke oplevering.

U kunt als verhuurder uitsluitend de volgende kosten verrekenen met de waarborgsom:

 • Achterstallige huur
 • Servicekosten
 • Energieprestatievergoeding
 • Schade aan de huurwoning die voor rekening van huurder komen

Er mogen dus geen administratiekosten of andere kosten worden verrekend.
Mochten een of meerdere van bovenstaande punten aan de orde zijn bij verrekening, dan dient u als verhuurder de waarborgsom binnen 30 dagen na einde huurovereenkomst terug te betalen aan uw huurder. Een verrekening moet u als verhuurder daarbij schriftelijk én onderbouwd aan uw huurder sturen. Zorg daarbij voor geldend bewijs dat u deze heeft toegestuurd, aangezien de bewijslast bij u ligt.

Informatieplicht ten aanzien van huurders

Als verhuurder (of bemiddelaar van verhuurder) moet u de huurder schriftelijk informeren over onder andere:

 • Gebruik van de woning (wat mag huurder wel en niet)
 • Gebeurtenissen tijdens verleden van de woning
 • Rechten en plichten van uw huurder in geval het gehuurde gebreken vertoont
 • Welke kwesties aan Huurcommissie en welke kwesties aan Kantonrechter voor te leggen
 • Huurbescherming en/of huurprijsbescherming

Servicekosten

U mag als verhuurder servicekosten in rekening brengen. Maar dit mogen geen onredelijke servicekosten zijn. U moet daarbij jaarlijks een gespecificeerde (jaar)afrekening van de in rekening gebrachte servicekosten opstellen en aan uw huurder verstrekken.

Wilt u meer weten over de wijze van afrekening en welke servicekosten u wel en niet in rekening mag brengen? Neem dan contact met ons op. Onze verhuurspecialist en vastgoedjurist kunnen al uw vragen beantwoorden en helpen met het opstellen van de juiste documenten zodat u als verhuurder aan alle regels van de wet Goed Verhuurderschap voldoet.

Aankomende wijzigingen in regels voor verhuur

Met ingang van 1 januari 2024 worden er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de Blog alerts of neem contact met ons op. Via een adviesgesprek kunnen we uw situatie beoordelen en u informeren over alle zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.