Het wetsvoorstel “Wet betaalbare huur” hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van verhurend Nederland. Wat zijn de grootste bezwaren en wanneer komt de Eerste kamer ter stemming?
wet betaalbare huur juni 2024

Wet betaalbare huur, zwaard van Damocles

25 juni 2024 stemt de eerste kamer over de invoering van de wet betaalbare huur. Als ingangsdatum van de wet wordt 1 juli 2024 genoemd. Als blijkt dat deze datum niet gehaald kan worden, zijn 1 september 2024 of 1 januari 2025 alternatieve ingangsdata.
Het wetsvoorstel hangt al enige tijd als het “zwaard van Damocles” boven het hoofd van verhurend Nederland.

Het aantal bezwaren van verhuurders bij dit wetsvoorstel zijn inmiddels ontelbaar en divers van aard.
Met de week van stemming door de eerste kamer voor de boeg lijkt het ons nuttig om eens de grootste zorgen en nadelen van verhurend Nederland bij het wetsvoorstel op te sommen.

 1. Uitponden van huurwoningen:
  Als gevolg van het wetsvoorstel overwegen beleggers om hun huurwoningen te verkopen (uit te ponden), veelal wanneer er een huurderswissel plaatsvindt.  Verkoop kan weer leiden tot een vermindering van het aantal beschikbare huurwoningen, hetgeen weer langere wachtlijsten voor huurwoningen tot gevolg heeft.

  Zeker nu per 1 juli 2024 de huurovereenkomsten met bepaalde looptijd niet meer gebruikt mogen worden, lijkt het “de laatste kans” om een woning vrij van huur te verkopen. Smart Letting adviseert u graag over het juist behouden of uitponden van uw onroerend goed.
 2. Verminderde investeringsbereidheid:
  De wet heeft effect op het rendement wat beleggers maken waardoor de winstgevendheid voor vastgoedbeleggers onder druk komen te staan. Hierdoor vreest men voor een afname in investeringen in nieuwe huurwoningen. Dit kan de bouw van nieuwe woningen vertragen en de druk op de woningmarkt verhogen. Ook komt dit niet ten goede aan de verduurzaming die de komende jaren moet plaatsvinden.

  Volgens ons doet de woningbelegger er goed aan om de huurprijs van zijn huurwoning(en) te bepalen aan de hand van het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel en te kijken naar mogelijkheden om de huurprijs te optimaliseren. Er zijn namelijk slimme trucs die met een relatief lage investering de huurprijs (gedeeltelijk) overeind kunnen houden.
 3. Risico op onbedoelde prijsstijging:
  De regulering van de huurwoningen kan eventueel leiden tot prijsdruk in andere segmenten van de huurmarkt. Als reactie op de regulering van het middensegment kunnen de prijzen in het hogere segment bijvoorbeeld stijgen. We zien dit al gebeuren de laatste tijd. Dit wakkert het risico op verdere regulering wellicht ook aan.
 4. Ongunstige impact op middensegment:
  De wet kan ertoe leiden dat sommige huurwoningen in het middensegment, die momenteel nog in vrije sector vallen, worden gereguleerd. Een dergelijke regulering ontmoedigt beleggers om nog te investeren in dit segment. Dit kan op termijn de hoeveelheid beschikbare middenhuurwoningen doen afnemen. Ook hier geldt volgens ons weer dat het nuttig kan zijn om te kijken naar optimalisatie van de huurprijzen.
 5. Handhaving en administratieve lasten:
  De verplichtingen voor verhuurders om de puntentelling en maximale huurprijs te overleggen, leiden doorgaans tot verhoogde administratieve lasten. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden voor toezicht en handhaving, hetgeen extra middelen, kostbare tijd en inspanningen zal vragen. Nog niet geheel duidelijk is hoe Gemeenten toezicht gaan houden en hoe zij zullen gaan handhaven.
 6. Complexiteit van de regelgeving:
  De invoering van de wet brengt nieuwe regels en procedures met zich mee, wat kan leiden tot verwarring en misverstanden onder zowel huurders als verhuurders. Dit kan resulteren in een verhoogd aantal geschillen en klachten bij de Huurcommissie.

  Smart Letting staat steeds vaker verhuurders bij in geschillen met huurder, adviseert verhuurders in procedures bij de Huurcommissie en verzorgt regelmatig mediation tussen verhuurder en huurder teneinde een gezamenlijke oplossing te vinden waarbij het huurderscontact goed blijft.

Zoals het er nu uitziet zal de Eerste Kamer op 25 juni aanstaande stemmen over het wetsvoorstel.
Heeft u nu of de komende tijd (hulp) vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel, Smart Letting is u graag van dienst.


Auteur
Hilke Heering, juriste Smart Letting

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.