Welke wetswijzigingen zijn er per 1 januari 2024 voor de woningmarkt doorgevoerd? Wat houden deze wetswijzigingen precies in? In dit blog heeft u een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen en leest u inhoudelijk meer over deze wijzigingen.
wetswijzigingen woningmarkt 2024 illustratie van uitleg door juriste

Welke (wets)wijzigingen zijn er per 1 januari 2024 voor de woningmarkt doorgevoerd?

Per 1 januari 2024 zijn enkele nieuwe wetten op gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen heeft Smart Letting voor u op een rij gezet.

Omgevingswet

Per 1 januari jl. is de lang verwachte – nieuwe omgevingswet in werking getreden. Met deze wet worden een groot aantal wetten (40 wetten) en regels (120 AMvB’s) voor de fysieke leefomgeving gebundeld. De wet heeft als doel het een en ander te vergemakkelijken. Zo zal er één loket komen voor het aanvragen van vergunningen en raadplegen van geldende regels voor een bepaalde locatie. Tevens worden bestemmingsplannen de komende jaren veranderd in een omgevingsplan. De verwachting is desalniettemin dat de invoering en het gebruik van de wet niet probleemloos zal verlopen.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Per 1 januari 2024 is de wet kwaliteitsborging bouw in werking getreden. De Wkb is een onderdeel van de hiervoor genoemde omgevingswet en heeft als doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en tevens de positie van de opdrachtgever te versterken. In deze wet wordt de zogenoemde ‘onafhankelijke kwaliteitsborger’ geïntroduceerd. Deze onafhankelijke kwaliteitsborger zal erop moeten toezien dat de opgeleverde bouwwerken conform bouwtechnische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving onder de Omgevingswet zijn gebouwd of verbouwd.

Huisvestingswet

Vanwege een aanpassing in deze wet hebben gemeenten meer mogelijkheden om voorrang te geven aan ‘eigen inwoners’ of aan bepaalde cruciale beroepsgroepen (te denken valt aan politieagenten, verpleegkundigen en onderwijzers).

Verdere invulling Wet goed verhuurderschap

Nieuwe prijs- en subsidiegrenzen 2024

Huurtoeslag

De grens voor het kunnen ontvangen van huurtoeslag is per 1 januari verhoogd naar een huurprijs van € 879,66 per maand. In dit kader is het ook van belang om te weten dat om huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet vanaf 1 maart 2024 de zelfstandige huurwoning ook een eigen douche of badkamer hebben.

Verhoging van de maandelijkse huurtoeslag.

Bijna alle huurtoeslagontvangers ontvangen ruim € 30 per maand extra aan toeslag.

Maximale verhoging huurprijs

Grens NHG-hypotheek

Met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en hebben zij vaak profijt van lagere rentes. Jaarlijks wordt bepaald tot welke woningwaarde consumenten gebruik kunnen maken van de NHG. De NHG-grens voor 2024 is vastgesteld op €435.000,-. Indien aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger te weten €461.000,-

Tot 2023 gold de NHG – grens als maatstaf voor het vaststellen van betaalbare woningen (“betaalbaarheidsgrens”) door een sterke stijging van de NHG – grens per 2023 is de NHG-grens per 2023 al losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De betaalbaarheidsgrens voor 2024 is vastgesteld op €390.000,-.

Per 2030 streeft de overheid naar een realisatie van 981.000 woningen waarvan tweederde deel betaalbaar moet zijn.

Woningwaardegrens overdrachtsbelasting

De woningwaardegrens is in 2024 verhoogd naar €510.000,-. Tot deze grens betalen starters met een leeftijd tussen 18 en 35 jaar met in achtneming van bepaalde voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor de aankoop van een eigen woning.

Subsidie verduurzaming VvE

Voor appartementseigenaren is het van belang om te weten dat de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigen van eigenaars (SVVE) per 1 januari is uitgebreid. Dit kan leiden tot meer mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming voor VvE’s, woningcoöperaties en woonverenigingen.

Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen verdere vragen hebben, neem dan contact met ons op. Smart Letting is u graag van dienst.

Auteur

Hilke Heering, juriste Smart Letting

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.