Als gevolg van de coronacrisis is er per 6 april 2020 een spoedwet in werking getreden die toestaat dat tijdelijke huurovereenkomsten die eigenlijk zouden eindigen tussen 31 maart 2020 en 1 juli 2020 met maximaal 3 maanden verlengd mogen worden zonder dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming van de huurder tot gevolg.
Spoedwet verlening huurovereenkomsten woning wegens coronacrisis

Spoedwet verlenging huurovereenkomsten woonruimte

Per 1 september aanstaande eindigt mijn huurovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. Mijn huurder vraagt als gevolg van de coronacrisis of dat we de huurovereenkomst met 2 maanden kunnen verlengen. Ik ben hiertoe best bereid maar wat brengt een dergelijke verlenging met zich mee? Wordt de huurovereenkomst met deze verlenging een overeenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming van mijn huurder tot gevolg?

Gevolgen spoedwet tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten voor woningverhuurders 

Per 1 juli 2016 is de wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Verhuurders hebben met deze wet de flexibiliteit om hun woning tijdelijk te verhuren, zonder dat huurder daarbij beschermd wordt door huurbescherming.

Voor zelfstandige woonruimte mag een maximale tijdelijke huurperiode aangeboden worden van 2 jaar. Voor onzelfstandige woonruimte kan voor een periode van 5 jaar worden verhuurd. Verlenging daarna voor nogmaals een bepaalde tijd is niet mogelijk, het tijdelijke contract gaat bij verlenging namelijk automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder dan huurbescherming heeft.

Als gevolg van de coronacrisis is er per 6 april 2020 een spoedwet in werking getreden die toestaat dat tijdelijke huurovereenkomsten die eigenlijk zouden eindigen tussen 31 maart 2020 en 1 juli 2020 met maximaal 3 maanden verlengd mogen worden zonder dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming van de huurder tot gevolg.

Deze spoedwet komt per 1 november 2020 te vervallen. De achtergrond van deze spoedwet is dat het onder de huidige omstandigheden in Nederland het voor huurders een stuk moeilijker kan zijn om een nieuwe woonruimte te vinden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bezichtigingen die niet door kunnen gaan.


Waar moet ik als verhuurder rekening mee houden?

Er zijn een aantal formaliteiten waar een verhuurder rekening mee dient te houden.
Indien reeds een opzegging van het originele huurcontract is verzonden aan uw huurder,  maar er wordt gebruik gemaakt van de spoedwet waarmee de tijdelijke huur met 3 maanden verlengd wordt, moet er voor een tweede keer een opzegging plaatsvinden. Concreet betekent dat a.g.v. de spoedwet er 3 formele schriftelijke communicatiemomenten (aanzeggingen) zijn met huurder:

  1. Initiële opzegging van het originele tijdelijke huurcontract;

  2. Kennisgeving van mogelijkheid tot verlenging van tijdelijk huurcontract a.g.v. de spoedwetgeving (informatieplicht);

  3. Een tweede opzegging.


Twee aanvullende tips:

  • Hou een goede administratie bij van de huurtermijnen en van de opzegtermijnen,
  • Sla verzonden berichten aan huurders zorgvuldig op.


Verhuurders moeten zich ervan bewust zijn dat als deze formaliteiten niet juist gevolgd worden, de tijdelijke huurovereenkomst muteert naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij huurbescherming voor de huurder in werking treedt.

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.