Servicekostenafrekening, wat is het? Deze jaarlijkse afrekening is zeer belangrijk maar wat houdt het in? En om welke kosten gaat het? In dit blog leest u wat servicekosten zijn en hoe een servicekostenafrekening werkt.
servicekostenafrekening uitgebreide uitleg door smart letting

Servicekostenafrekening, uitleg over de afrekening van servicekosten.

Met de invoering van de Wet goed verhuurderschap[1] per 1 juli 2023 zijn de regels rondom servicekosten verder aangescherpt. Dit om misbruik van servicekosten door verhuurders tegen te gaan.

Wat zijn servicekosten?

Een huurder betaalt maandelijks een huurbedrag en meestal daarboven ook nog servicekosten aan de verhuurder. Servicekosten zijn kosten die naast de kale huur voor een huurwoning in rekening gebracht worden en welke kosten te maken hebben met de bewoning van de huurwoning. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Schoonmaak van bijvoorbeeld een traphal
  • Raambewassing
  • Kosten elektriciteit, gas en/of water bij gedeelde meters
  • Gebruik van gordijnen (gestoffeerd huren)
  • Gebruik van meubels (gemeubileerd huren)

Bij het aangaan van de huurovereenkomst moet een verhuurder de huurder goed informeren over welke servicekosten tegen op dat moment geldende tarieven van toepassing zijn. Dit wordt naast de kale huur als voorschot maandelijks door een huurder aan diens verhuurder voldaan.
Soms zitten de servicekosten opgenomen in de huurprijs, men spreekt dan ook van een all-in huurprijs.

Wat is het verschil tussen een voorschot servicekosten of een all-in huurprijs?

Bij een all-in huurprijs betaalt een huurder maandelijks één vast bedrag aan de verhuurder. In dit bedrag zijn zowel de huur als de servicekosten op één hoop gegooid. Het is voor een huurder dan ook niet duidelijk hoeveel van de totale all-in huur de huurprijs bedraagt en hoeveel de servicekosten.

De keerzijde van een all-in huurprijs is dat een huurder geen voorschot betaalt en verhuurder geen jaarlijkse afrekening kan sturen. Evenmin kan een verhuurder diens huurder vragen bij te betalen aan servicekosten tenslotte betaalt de huurder een vast bedrag.

Bijkomend gevolg bij een all-in huurprijs is dat een verhuurder een all-in huurprijs niet mag indexeren. Een huurverhoging wordt namelijk alleen berekend over een kale huurprijs en bij een all-in huurprijs zijn de kale huursom en de servicekosten niet uitgesplitst. Om meerdere redenen adviseert Smart Letting het gebruiken van een all-in huurprijs verhuurders niet.

In het geval u maandelijks een bedrag aan huur betaalt en tevens een bedrag aan servicekosten dan is laatste genoemde bedrag een voorschot voor de door verhuurder te leveren services. Een verhuurder is tegenwoordig verplicht om diens huurder jaarlijks een servicekostenafrekening te sturen.

Wat is een servicekostenafrekening?

Jaarlijks moet een verhuurder een overzicht opstellen waaruit exact de kosten per service uiteengezet zijn. Het mogen alleen kosten zijn voor services die te maken hebben met de bewoning van de huurwoning.

Uit het overzicht moet goed blijken of de huurder afdoende maar meestal te weinig of te veel heeft betaald. Op basis daarvan moet een huurder bijbetalen of krijgt een huurder een geldbedrag terug overgemaakt door diens verhuurder.

Ontvangt een huurder geen jaaroverzicht, wordt het overzicht te laat ontvangen of is een huurder het niet eens met het te betalen voorschot dan is gebruikelijk dat een verhuurder in eerste instantie de afrekening alsnog toestuurt en/of toelichting geeft bij de afrekening. Komen verhuurder en huurder er samen niet uit dan staan er twee wegen open:

  1. Bij een vrije sector woning kunnen verhuurder en huurder voor een uitspraak omtrent voorschot servicekosten zich wenden tot een bevoegde rechter. De Huurcommissie geeft geen uitspraak, echter  uitsluitend advies over een voorschot servicekosten bij een vrije sector woning.

Samenvattend, het is derhalve van belang dat u als verhuurder op voorhand – voordat de huurovereenkomst getekend wordt – aan uw huurder laat weten wat er maandelijks aan servicekosten betaalt moet worden (voorschot) en voor welke services.

Vervolgens leggen partijen het voorschot en de services in de huurovereenkomst vast. Jaarlijks is de verhuurder verplicht om een servicekostenafrekening op te stellen. In een dergelijke afrekening moet in ieder geval staan:

  • Hoe hoog de kosten per service (groep) voor het afgelopen jaar bedroegen
  • Hoeveel huurder het afgelopen jaar aan voorschot heeft betaald (bij verschil had moeten betalen)
  • Hoeveel geld krijgt een huurder terug of bij moet betalen.

Eén van de diensten van Smart Letting is het opstellen van dergelijke afrekeningen voor haar klanten. We zijn hierin ervaren, weten exact welke kosten een verhuurder in rekening mag brengen, we werken met overzichtelijke templates en bij discussie over het voorschot gaan wij graag met parate kennis het gesprek met uw huurder(s) aan. U kunt via onderstaande knop een vrijblijvend offerte aanvragen. Smart Letting is u graag van dienst!


[1] Betere bescherming voor huurders met de Wet goed verhuurderschap | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland

Auteur

Hilke Heering, juriste Smart Letting

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.