In huurwoningen van voor 2003 zijn per 1 juli 2022 rookmelders op batterijen verplicht op iedere verdieping waar gewoond wordt. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de verhuurder?
Rookmelder die rook detecteert en afgaat

Rookmelder verplicht huurwoning

Voor nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten geldt al langer dat op iedere verdieping waar gewoond wordt rookmelders aanwezig moeten zijn. Per 1 juli 2022 gaat dit ook gelden voor bestaande bouw (<2003). Hiervoor is aan artikel 6.21 van het Bouwbesluit 2012 een lid toegevoegd. Dat lid luidt als volgt:

“Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan NEN – EN 14604. Deze eis is niet van toepassing tot 1 juli 2022”

Wat betekent dit concreet voor verhuurders?

Concreet betekent dit dat indien u een woning verhuurt die gebouwd is voor 2003, deze per 1 juli 2022 voorzien moet zijn van rookmelders die voldoen aan de NEN-EN14604 eis. In het beleid rond rookmelders wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Zo mogen in bestaande bouw rookmelders alleen gevoed zijn door een batterij en is koppeling tussen alle rookmelders geen verplichting.

Dit brengt echter ook een risico met zich mee. Ten eerste moet u zich realiseren dat batterijen een beperkte levensduur hebben en dat derhalve in samenspraak met huurder deze batterijen periodiek vervangen moeten worden. Tevens is het raadzaam en wordt het voorgeschreven om één keer per maand rookmelders te testen.

Ten tweede moet bij de plaatsing van rookmelders goed nagedacht worden over de locatie ervan. Het feit dat koppeling tussen melders geen verplichting is bij bestaande bouw kan gevolgen hebben. Zo zullen bij een huis van drie verdiepingen de rookmelders die op zolder afgaan mogelijk niet goed te horen zijn in een woonkamer op de begane grond. In zo’n geval zou men kunnen overwegen wel een koppeling aan te brengen tussen de melders.

Verantwoordelijkheid verhuurder

Naast bovengenoemde risico’s en beperkende maatregelen heeft het ook andere gevolgen voor huurder en verhuurder. Vanuit het gegeven dat verhuurder verantwoordelijk is voor de werking van de melders volgt dat verhuurders periodiek toegang moeten hebben tot het gehuurde van huurder. Dit kan in de praktijk wel eens tot lastige situaties leiden. Verhuurders mogen afspreken met huurder dat huurder de melders test en de batterijen vervangt. Om dit goed vast te leggen, verwerkt Smart Letting dit in de huurovereenkomst, zodat volstrekt duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en van wie welke actie mag worden verlangd. 

Wilt u meer weten over welke maatregelen u moet nemen neem dan contact met ons op. We kunnen u helpen in technische en juridische zin. Onze vastgoed jurist helpt u graag bij de vastlegging van de afspraken tussen huurder en verhuurder.

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.