yield sign

Rendement uit aandelen vergeleken met rendement uit verhuur.

Wat rendeert beter en waar moet rekening mee gehouden worden?

Business insider maakte een vergelijking tussen rendementen uit wereldwijde aandelen (MSCI wereldindex) en de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland. Onderliggende vraag: kunt u beter investeren in huizen of in aandelen?

Voor de vergelijking is een periode van 22 jaar geanalyseerd (1995-2018). In die periode kwam het samengesteld rendement op de aandelen uit op 488% inclusief dividend. Dat is 7,9% per jaar. Stel u heeft initieel € 200k geïnvesteerd in aandelen, dan zou u dat na 22 jaar € 979k opleveren. In diezelfde periode stegen de huizenprijzen met 184%, ofwel 4,6% samengesteld rendement per jaar. In dit geval zou het geïnvesteerd vermogen van € 200k leiden tot € 568k resultaat. Ogenschijnlijk is een investering in aandelen dus de betere keuze, met 3,3% verschil ten faveure van aandelen. Echter, als dieper in de materie gedoken wordt, zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden om een juiste vergelijking te maken.

Beleggingsfondsen brengen kosten in rekening. Gemiddeld betreft dit zo’n 0,5 procentpunt per jaar. Hiermee rekening houdend is het rendement op aandelen dus geen 7,9% per jaar, maar 7,4% per jaar. Nog steeds ruim meer dan de 4,6% per jaar rendement als gevolg van de waardestijging van huizen. Echter, tot op heden werden huurinkomsten buiten dit vergelijk gehouden. Om dit aspect mee te laten wegen wordt uitgegaan van een gemiddelde maandhuur van € 1.100,- gedurende de gehele vergelijkingsperiode en gerekend met een gemiddelde (periode 1995-2018) renteopbrengst van 1,3% over de totale huuropbrengst. Dit voorbeeld geeft in totaal plusminus € 400k aan huurinkomsten en rente. Echter moet er nog rekening gehouden worden met kosten rond onderhoud van de woning en andere lasten zoals bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. Hiervoor wordt gerekend met een kostenpost van ongeveer € 2.000,- per jaar.

Het een ander in ogenschouw genomen, kan geconcludeerd worden dat het rendement op beide investeringen elkaar niet heel veel ontlopen. In beide scenario’s wordt € 200k geïnvesteerd welke investering ruim € 900k oplevert. Het verschil in rendement ontloopt elkaar derhalve niet veel. Wel verschillen de investeringen van aard, zeker als gekeken wordt naar flexibiliteit en spreiding van risico.

Aandelen:

+ Vermogen dagelijks beschikbaar

+ Betere geografische spreiding

+ Mogelijk om een mix aan beleggingsproducten te selecteren (aandelen, spaargeld, obligaties etc)

Onderhevig aan hevige korte termijn schommelingen

Complexere materie minder transparant, onderhevig aan vele invloed factoren.

Huis

+ Stabiele stroom aan huurinkomsten

+ Stabielere waardeontwikkeling in vergelijk met aandelen.

+ Macro economische factoren goed gezind voor onroerend goed: Krapte in de woningmarkt, afnemende gemiddelde gezinsgrootte.

+ Aanmerkelijk hogere rendementen in plaatsen met sterke waardestijgingen (bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht)

+ Transparant, het betreft een tastbare eigendom.

Vermogen zit vast in stenen en is niet per direct beschikbaar voor andere doeleinden.

Geen geografische spreiding

Concreet met de verhuur van woningen is nagenoeg hetzelfde rendement te halen als op aandelen, ondanks dat ze sterk verschillen van aard. Dat is goed nieuws, omdat bepaalde groepen particulieren zich minder comfortabel voelen bij investeren in aandelen. Het wordt gezien als complexer dan investeringen in onroerend goed. Maar men is wel op zoek naar rendement die investeringen in aandelen doorgaans genereren. Een dergelijk rendement kan dus ook met investeringen in onroerend goed behaald worden, mits dit goed in afstemming gaat met de persoonlijke situatie en voorkeuren en er diepgaande kennis is van lokale markten. Smart Letting helpt u graag bij het verschaffen van inzicht en begeleidt u graag bij het nemen van de juiste stappen in uw verhuurproces. We kennen de details rond huurwetgeving, fiscale regelgeving en restricties vanuit banken en bijvoorbeeld verenigingen van eigenaren. We helpen u graag door de bomen het bos te laten zien.


Bron: www.businessinsider.nl


Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.