Voorstellen opkoopbescherming en tijdelijke huurcontracten in consultatie

Legal Gavel and scales for the blog of protecting rental property from mass buying

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft twee wetsvoorstellen in internetconsultatie gebracht. Het gaat om verdere flexibilisering van huurcontracten voor bepaalde tijd en om de invoering van een opkoopbescherming.

Voor uw begrip het inbrengen van wetsvoorstellen in internetconsultatie 1 betekent dat een ieder binnen 4 weken op de voorstellen kan reageren. Belanghebbenden maar ook geïnteresseerden kunnen desgewenst suggesties doen om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren. Ministeries verwerken vervolgens de reacties in de voorstellen.

Opkoopbescherming

Deze bescherming wordt in het leven geroepen om de positie van starters en mensen met een middeninkomen te verbeteren. Gemeenten kunnen in bepaalde buurten deze opkoopbescherming invoeren zodat deze woningen beschikbaar blijven voor eigenaar – gebruikers en derhalve niet onder druk komen te staan door kopende beleggers voor de verhuur.

Aantal uitgangspunten hierbij:

  • Gemeenten moeten vooraf bepalen welke woningen in het goedkope segment vallen en welke in het middeldure segment.
  • Er komen uitzonderingsgronden waardoor er toch een vergunning voor de verhuur verleent kan worden.
    • Verhuur aan familie
    • Extra eisen aan verhuurder in het kader van goed verhuurderschap.
    • Extra eisen naar inzicht van gemeenten situatie en buurt afhankelijk.
  • De wet wordt ingevoerd voor een periode van 3 jaar.

Voorstel ten aanzien van tijdelijke huurcontracten

Tijdelijke contracten voor zelfstandige woningen kunnen met dit voorstel voor een maximale looptijd van 3 jaar aangegaan worden (in plaats van de huidige termijn van 2 jaar).

Een verdere flexibilisering is gelegen in het feit dat een tijdelijk contract straks eenmalig verlengd kan worden hetgeen momenteel niet mogelijk is anders dan omzetting naar contract voor onbepaalde tijd.
Andere gedachte in het voorstel is dat verhuurder en huurder een minimum contractduur kunnen afspreken waarbinnen geen van de partijen de huurovereenkomst kan opzeggen. Dit leidt aan beide kanten tot meer zekerheid.

Bent u geïnteresseerd of wenst u als belanghebbende te reageren op de onderhavige voorstellen? Klik dan op de volgende link:

Overheid.nl | Consultatie Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur (internetconsultatie.nl)

Heeft u naar aanleiding van dit blogartikel behoefte aan ruggespraak dan wel concreet advies, Smart Letting staat graag voor u klaar.


1 Bron: www.rijksoverheid.nl

Deel deze blog:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vorige blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.

Meer weten over zelf verhuren?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, of wilt u meer weten over zelf verhuren van uw woning met behulp van Smart Letting? We horen graag waar we u mee mogen helpen.