Eén van de maatregelen uit het programma Betaalbaar Wonen is het afschaffen van de schenkingsvrijstelling. Hoe lang is de jubelton nog geldig?
jubelton schenkingsvrijstelling voorpagina

Hoe lang is de jubelton nog geldig?

Eén van de maatregelen uit het programma Betaalbaar Wonen is het afschaffen van de schenkingsvrijstelling. In dit blogartikel leest u meer over de voorgenomen plannen.

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 2017

Om de woning te stimuleren is per 1 januari 2017 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning destijds opnieuw verhoogd en verruimd. Iedereen die tussen 18 en 40 jaar oud is, kan belastingvrij een schenking van maximaal € 100.000,– ontvangen, mits dit bedrag wordt gebruikt voor de verbouwing of aankoop van een eigen woning of voor aflossing van de eigenwoningschuld van de degene die de schenking krijgt (begiftigde).

Op dit moment, 2022, mag eenmalig een bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij geschonken worden aan een kind of aan een derde mits dit bedrag aangewend wordt voor de eigen woning.

Verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 2023

Vooruitlopend op de afschaffing per 1 januari 2024, zal per 1 januari 2023 het schenkingsvrije bedrag van € 106.671,- verlaagd worden naar een bedrag van € 27.231,-. Dat laatste bedrag is gelijk aan het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen, het kind mag dit bedrag vrij besteden. In 2023 kunnen ouders er voor kiezen om dit bedrag te schenken ten behoeve van de eigen woning van de begiftigde of voor vrije besteding. Het is niet mogelijk om voor beide doeleinden het verhoogde vrijstellingsbedrag te schenken.

Aandachtspunten in 2022

  • De jubelton moet worden gebruikt voor de eigen woning meer concreet kan het gaan om aankoop van een eigen woning, verbouwing van de eigen woning of aflossen van de hypotheek eigen woning.
  • De begiftigde moet een leeftijd hebben van tussen de 18 en 40 jaar oud. De begiftigde mag van dezelfde schenker slechts eenmaal in zijn of haar leven een jubelton ontvangen. Vaker een dergelijke schenking ontvangen van verschillende schenkers is derhalve wel mogelijk.
  • In het geval de beoogde begiftigde de leeftijd van 40 jaar al heeft bereikt maar diens partner niet, kan er toch van de vrijstelling in 2022 gebruik gemaakt worden.
  • Op basis van de Successiewet 1956 is het mogelijk om de jubelton over drie jaar uit te smeren, mits u daar in 2022 nog een beroep op doet.
  • Om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de schenkingsvrijstelling dient het een en ander goed schriftelijk te worden vastgelegd.

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.