Wat zijn de exacte plannen van Hugo de Jonge voor regulering van middenhuur? Wat betekent dit voor mij als verhuurder en particuliere belegger?
makelaar toont huis illustratie voor blog plannen voor de regulering van de middenhuur

De plannen voor de regulering van de middenhuur

Afgelopen mei heeft de Minister de Jonge zijn plannen voor de woningmarkt aan de Tweede Kamer aangeboden. Zoals reeds in onze blog van 20 mei jl. omschreven richt één van de pijlers van het programma “Betaalbaar Wonen” zich op de regulering van de middenhuur. Afgelopen vrijdagmiddag 8 december 2022 maakte Hugo de Jonge dan eindelijk de plannen hiervoor bekend.

De plannen voor het reguleren van de middenhuur in een notendop

  1. Het bestaande woningwaarderingsstelsel wordt gewijzigd. Op dit moment geldt voor woningen tot 141 punten een maximumhuur van € 763. Deze grens wordt opgetrokken naar 187 punten wat gelijk staat aan thans € 1.000,- en per 1 januari 2024 (geïndexeerd) aan ongeveer € 1.100,-.

  2. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat op de schop, het zal gemoderniseerd gaan worden. Hierbij kan gedacht worden aan hoe beter het energielabel hoe meer punten de woning toegekend zal krijgen. Hoe groter de buitenruimte hoe meer waardering volgens het WWS. Tevens gaat de grens van maximering WOZ-waarde pas gelden bij 187 punten (ipv huidige 142 punten).

  3. De regulering zal met ingang van 1 januari 2024 gaan gelden en uitsluitend voor nieuwe huurovereenkomsten. Lopende huurcontracten blijven derhalve onder het oude regime vallen. In de plannen is terug te lezen dat de noodzaak van deze regulering van tijd tot tijd zal worden geëvalueerd en geldt zolang er schaarste is. Wat ons betreft wordt in deze het begrip “schaarste” nader ingevuld. Met al diverse decennia schaarste op de woningmarkt, voelt dit toch ergens ook als een zoethouder.

  4. Voor nog op te leveren nieuwbouwwoningen wordt een opslag ingevoerd ter hoogte van 5% maximale huurprijs en tot 10 jaar na oplevering. Deze opslag geldt ten aanzien van middenhuurwoningen die worden opgeleverd na 1 januari 2024 en waarvan de bouw gestart voor 1 januari 2025.

  5. Het WWS wordt dwingend gemaakt en indien een verhuurder zich niet aan de maximale huurprijs houdt, kan gehandhaafd worden. Deze handhaving zal er in de vorm van boetes uit komen te zien. Hoe verdere handhaving eruit komt te zien, wordt in een latere fase bekend gemaakt.

Het wijzigen van het WWS kan als gevolg hebben dat het voor een verhuurder loont om te gaan verduurzamen. Per geval moet bezien worden of dat verduurzamen vanuit rendement gezien daadwerkelijk loont.

Het invoeren van de reguleringsplannen staat voor 1-1-2024 gepland. U heeft daarom heel 2023 nog de tijd om uw beleggingsobject of portefeuille tegen het licht te houden. Het door Smart Letting screenen van vastgoed is pas zinvol als het aangepaste WWS met nieuwe punten bekend is. Het is tot die tijd nog even geduld bewaren.

Zodra het aangepaste WWS met nieuwe punten bekend wordt gemaakt, screent Smart Letting graag uw beleggingsobject(en) en zal een rapport met bijhorend advies voor u opstellen. Hiermee kunt u uw (rechts)positie goed inschatten en zo nodig de juiste actie ondernemen zodat voor de maximale huurprijs verhuurd kan worden.

Wenst u meer toelichting neem dan contact met ons op!

Vragen n.a.v. deze blog?

Heeft u vragen over deze blog, of wilt u meer weten over verhuren met Smart Letting? Neem gerust contact met ons op.

Verhuur met optimaal rendement en laag risico.

Smart Letting verhuurt uw woning binnen 14 dagen met optimaal rendement en laag risico. We zijn landelijk actief en u werkt met één aanspreekpunt.

U heeft keuze uit meerdere goed gescreende huurders en in 99% van de gevallen door onze snelle doorlooptijd geen leegstand.

Lees zelf waarom verhuren met Smart Letting de slimmere keuze is.

Ik verhuur:
Deel deze blog:

Nieuwste blogs:

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.