Verhuurders opgelet, regel nu nog snel een energielabel!

Energielabels woning

Met ingang van 1 januari 2021 worden de regels omtrent energielabels gewijzigd. De aanvraagprocedure wordt complexer en daardoor duurder.
Zoals mogelijk al bij u bekend, alle koopwoningen hebben in 2015 een indicatief energielabel ontvangen. Bij verhuur (overigens ook bij verkoop) is een indicatief label niet afdoende, het dient dan een definitief label te zijn. Levert u bij verhuur geen definitief energielabel, dan kan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport u een boete opleggen van € 170,– als natuurlijk persoon en
€ 340,– als rechtspersoon. Volledigheidshalve merken wij op dat de plicht van een dergelijk label enkel bestaat bij zelfstandige woonruimten (niet bij kamerverhuur).

Huidige stand van zaken

Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens kunnen kiezen voor een vereenvoudigd label, tenslotte hebben zij niet te maken met het woningwaarderingsstelsel.

Een verhuurder kan als woningeigenaar een definitief energielabel aanvragen door met DigiD of eHerkenning in te loggen bij www.energielabelvoorwoningen.nl. Waar nodig de woninggegevens aan te passen en desgewenst nog digitaal bewijs aan te leveren. Een erkend deskundige zal de gegevens op afstand controleren. Na controle en vervolgens registratie ontvangt de eigenaar en/of verhuurder, automatisch het definitief energielabel. Het nieuwe definitieve energielabel kost naar verwachting ongeveer € 10,–.

Met ingang van 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zal zodra u een definitief label aanvraagt een deskundige aan huis komen. Een dergelijk bezoek brengt al snel gemiddeld een kostenpost van € 200,– met zich mee.

Ons advies luidt: regel dit jaar nog eenvoudig en goedkoop een definitief energielabel voor uw woning(en) en bespaar daarmee € 190,–. Een energielabel blijft 10 jaar geldig, u kunt dan weer even vooruit!

Deel deze blog:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vorige blogs:

Graphs on paper

Landelijke huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald

Uit de Pararius Huurmonitor Q3 2020 blijkt dat de gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector voor het eerst in zes jaar gedaald is. De huidige prijsdaling komt niet geheel onverwacht, in kwartaal 2 signaleerde Pararius al dalende huurprijzen in grote en middelgrote steden in Nederland.

Contract with magnifying glass showing a contract for renting out property

Aanzeggen van de huur

Hoe te handelen als ik van mijn huidige huurder af wil? In deze blog behandelen we het aanzeggen van de huur aan uw huurder.

Spoedwet verlening huurovereenkomsten woning wegens coronacrisis

Spoedwet verlenging huurovereenkomsten woonruimte

Als gevolg van de coronacrisis is er per 6 april 2020 een spoedwet in werking getreden die toestaat dat tijdelijke huurovereenkomsten die eigenlijk zouden eindigen tussen 31 maart 2020 en 1 juli 2020 met maximaal 3 maanden verlengd mogen worden zonder dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming van de huurder tot gevolg.

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.

Meer weten over zelf verhuren?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, of wilt u meer weten over zelf verhuren van uw woning met behulp van Smart Letting? We horen graag waar we u mee mogen helpen.