Spoedwet verlenging huurovereenkomsten woonruimte

Spoedwet verlening huurovereenkomsten woning wegens coronacrisis

Per 1 september aanstaande eindigt mijn huurovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. Mijn huurder vraagt als gevolg van de coronacrisis of dat we de huurovereenkomst met 2 maanden kunnen verlengen. Ik ben hiertoe best bereid maar wat brengt een dergelijke verlenging met zich mee? Wordt de huurovereenkomst met deze verlenging een overeenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming van mijn huurder tot gevolg?

Gevolgen spoedwet tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten voor woningverhuurders 

Per 1 juli 2016 is de wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Verhuurders hebben met deze wet de flexibiliteit om hun woning tijdelijk te verhuren, zonder dat huurder daarbij beschermd wordt door huurbescherming.

Voor zelfstandige woonruimte mag een maximale tijdelijke huurperiode aangeboden worden van 2 jaar. Voor onzelfstandige woonruimte kan voor een periode van 5 jaar worden verhuurd. Verlenging daarna voor nogmaals een bepaalde tijd is niet mogelijk, het tijdelijke contract gaat bij verlenging namelijk automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder dan huurbescherming heeft.

Als gevolg van de coronacrisis is er per 6 april 2020 een spoedwet in werking getreden die toestaat dat tijdelijke huurovereenkomsten die eigenlijk zouden eindigen tussen 31 maart 2020 en 1 juli 2020 met maximaal 3 maanden verlengd mogen worden zonder dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming van de huurder tot gevolg.

Deze spoedwet komt per 1 november 2020 te vervallen. De achtergrond van deze spoedwet is dat het onder de huidige omstandigheden in Nederland het voor huurders een stuk moeilijker kan zijn om een nieuwe woonruimte te vinden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bezichtigingen die niet door kunnen gaan.


Waar moet ik als verhuurder rekening mee houden?

Er zijn een aantal formaliteiten waar een verhuurder rekening mee dient te houden.
Indien reeds een opzegging van het originele huurcontract is verzonden aan uw huurder,  maar er wordt gebruik gemaakt van de spoedwet waarmee de tijdelijke huur met 3 maanden verlengd wordt, moet er voor een tweede keer een opzegging plaatsvinden. Concreet betekent dat a.g.v. de spoedwet er 3 formele schriftelijke communicatiemomenten (aanzeggingen) zijn met huurder:

  1. Initiële opzegging van het originele tijdelijke huurcontract;

  2. Kennisgeving van mogelijkheid tot verlenging van tijdelijk huurcontract a.g.v. de spoedwetgeving (informatieplicht);

  3. Een tweede opzegging.


Twee aanvullende tips:

  • Hou een goede administratie bij van de huurtermijnen en van de opzegtermijnen,
  • Sla verzonden berichten aan huurders zorgvuldig op.


Verhuurders moeten zich ervan bewust zijn dat als deze formaliteiten niet juist gevolgd worden, de tijdelijke huurovereenkomst muteert naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij huurbescherming voor de huurder in werking treedt.

Deel deze blog:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vorige blogs:

Graphs on paper

Landelijke huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald

Uit de Pararius Huurmonitor Q3 2020 blijkt dat de gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector voor het eerst in zes jaar gedaald is. De huidige prijsdaling komt niet geheel onverwacht, in kwartaal 2 signaleerde Pararius al dalende huurprijzen in grote en middelgrote steden in Nederland.

Contract with magnifying glass showing a contract for renting out property

Aanzeggen van de huur

Hoe te handelen als ik van mijn huidige huurder af wil? In deze blog behandelen we het aanzeggen van de huur aan uw huurder.

Blog alert instellen

U ontvangt een alert zodra een nieuwe blog online is.

Meer weten over zelf verhuren?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, of wilt u meer weten over zelf verhuren van uw woning met behulp van Smart Letting? We horen graag waar we u mee mogen helpen.